Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Online informace pro lékárnyZÁPAL PLIC U DĚTÍ V SEVERNÍ ČÍNĚOd poloviny října 2023 Světová zdravotnická organizace (WHO) monitoruje údaje z čínských sledovacích systémů, které ukazují nárůst respiračních onemocnění u dětí v severní Číně. Čínská národní zdravotní komise na tiskové konferenci dne 13. listopadu 2023 informovala o celostátním nárůstu výskytu respiračních onemocnění, které postihují převážně děti. Čínské úřady připisovaly toto zvýšení zrušení omezení COVID-19 a příchodu chladného období spolu s běžně cirkulujícími patogeny, jako je například chřipka, Mycoplasma pneumoniae, respirační syncyciální virus (RSV) a těžký akutní respirační syndrom coronavirus 2 (SARS- CoV-2).

S vypuknutím zápalu plic v Číně byly ale dětské nemocnice v Pekingu, Liao-ningu a na dalších místech zahlceny nemocnými dětmi a školy uvažovaly o uzavření. Rodiče se ve strachu ptali, zda úřady epidemii neututlávají.

Dne 22. listopadu 2023 WHO identifikovala zprávy médií a z ProMED, veřejně dostupného systému dohledu monitorujícího výskyt ohnisek nemocí lidí a zvířat po celém světě, o shlucích nediagnostikovaných zápalů plic v dětských nemocnicích v Pekingu, Liaoningu a dalších místech v Číně. Prostřednictvím mechanismu mezinárodních zdravotních předpisů WHO oficiálně požádala Čínu o poskytnutí dalších epidemiologických a klinických informací a laboratorních výsledků z těchto hlášených případů a údajů o nedávných trendech v cirkulujících respiračních patogenech. Cílem bylo zjistit, zda se v Pekingu a Liaoningu vyskytly „shluky nediagnostikovaných zápalů plic", jak se uvádí ve zprávách médií, a pokud ano, zda se jednalo o samostatné události nebo součást známého obecného nárůstu respiračních onemocnění v komunitě. WHO dále požádala o další informace prostřednictvím klinických sítí.

Dne 23. listopadu uspořádala WHO telekonferenci s čínskými zdravotnickými úřady z Čínského centra pro kontrolu a prevenci nemocí a Pekingské dětské nemocnice za podpory Národní zdravotní komise a Národní správy pro kontrolu a prevenci nemocí, na které byly poskytnuty požadované údaje, což ukazuje na nárůst ambulantních konzultací a hospitalizací dětí kvůli pneumonii Mycoplasma pneumoniae od května a RSV, adenoviru a viru chřipky od října. Je známo, že mykoplazmatická pneumonie a RSV postihují více děti než dospělé. Některé z těchto nárůstů přišly sezóně dříve, ale nejsou neočekávané vzhledem ke zrušení omezení COVID-19, jak tomu bylo v jiných zemích. 

Čínské úřady oznámily, že nebyly zjištěny žádné neobvyklé nebo nové patogeny nebo neobvyklé klinické projevy, ale pouze výše uvedený obecný nárůst respiračních onemocnění v důsledku mnoha známých patogenů. Dále uvedli, že nárůst respiračních onemocnění nevedl k tomu, že by zátěž pacientů překračovala kapacity nemocnic. Dále čínské úřady oznámily, že od poloviny října byl zaveden posílený ambulantní a ústavní dohled nad respiračními onemocněními pokrývajícími široké spektrum virů a bakterií včetně Mycoplasma pneumoniae. To doplňuje stávající mechanismy respiračního dozoru a může přispět k pozorovanému nárůstu detekce a hlášení respiračních onemocnění u dětí.

Čínské nemocniční systémy hlásí, že klinické projevy jsou způsobeny známými patogeny v oběhuMycoplasma pneumoniae je běžný patogen způsobující dětské pneumonie a je snadno léčen antibiotiky. Mycoplasma obvykle osidluje malé děti a k typickým příznakům nemoci patří bolest v krku, únava a dlouhotrvající kašel. V závažných případech může nakonec přerůst v zápal plic. U aktuálně se vyskytujícího onemocnění nicméně nejsou příznaky zcela typické pro infekci M. pneumoniae, u případů není popisován kašel a je přítomna vysoká teplota a nález nodulů na rentgenovém snímku plic.

Čína má zavedeny systémy pro zachycování informací o trendech v oblasti chřipky, chřipce podobných onemocnění (ILI), RSV a SARS-CoV-2, zápalu plic a dalších závažných akutních respiračních infekcí (SARI) a hlásí zjištění chřipky platformám, jako je Global Systém sledování a reakce na chřipku (GISRS). GISRS je veden WHO a používá se pro mezinárodní virologický a epidemiologický dozor nad chřipkou u lidí.

WHO pozorně sleduje situaci a je v úzkém kontaktu s národními úřady v Číně. Na základě dostupných informací WHO doporučuje, aby lidé v Číně dodržovali opatření ke snížení rizika respiračních onemocnění, která podle potřeby zahrnují doporučené vakcíny proti chřipce, COVID-19 a dalším respiračním patogenům; udržovat si odstup od nemocných; zůstat doma, když je nemocný; nechat se vyšetřit a podle potřeby zajistit lékařskou péči; nošení roušek podle potřeby; zajištění dobrého větrání; a pravidelné mytí rukou.

WHO zatím nedoporučuje cestujícím do Číny žádná konkrétní opatření. Obecně platí, že pokud je to možné, osoby by se měly vyhnout cestování, pokud pociťují příznaky připomínající respirační onemocnění; v případě příznaků během cesty nebo po ní se cestujícím doporučuje, aby vyhledali lékařskou pomoc a sdělili cestovní anamnézu svému poskytovateli zdravotní péče.

WHO nepřistoupila zatím k uplatňování jakýchkoli cestovních nebo obchodních omezení na základě aktuálních informací dostupných o této události.

Zdroje:

Promed Post - ProMED-mail (promedmail.org)

Prohlášení WHO k hlášeným klastrům respiračních onemocnění u dětí v severní Číně

Zpět

NOVÁ HLAVNÍ HYGIENIČKA ČR

Vláda 12. 6. 2024 rozhodla, že na pozici hlavní hygieničky nastoupí ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) MUDr. Barbora Macková. Jejím hlavním úkolem je realizace transformace hygienické služby ke stabilnímu a funkčnímu systému ochrany veřejného zdraví. Nadále také zůstane v pozici ředitelky SZÚ. Podle ministra Válka je vzhledem k úzké spolupráci obou institucí volba Mackové velkou výhodou. Barbora Macková vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze a do SZÚ nastoupila v roce 1995 jako klinická mikrobioložka. V rámci praxe prošla všemi odbornými centry SZÚ, klinickou laboratoří v nemocnici i praxí na krajské hygienické stanici. V období pandemie Covidu-19 působila v Integrovaném centrálním řídícím týmu jako koordinátor vyšetřujících laboratoří.

PREVENCE KARDIO-VASKULÁRNÍCH CHOROB ONLINE

Od 29. května do 27. června 2024 můžete vystudovat odborný program kongresu KARDIO 2024, osvojit si aktuální poznatky z problematiky kardiovaskulárního zdraví, obohatit vaše poradenské programy v lékárně, seznámit se s novinkami lékárenského trhu nebo posílat své dotazy na přednášející tak, abyste měli takové informace, které pro vás budou využitelné v praxi. Na akreditovanou akci pro zaměstnance lékáren (celkem můžete získat 13 bodů do systému CV), kterou pořádá Healthcomm Professional, se můžete stále registrovat na www.healthcomm.cz/online-akce

2. ČÁST ZÁKONA O LÉČIVECH VSTOUPILA V PLATNOST

Od června by se měla díky novele zákona o léčivech č. 456/2023 Sb. výrazně zvýšit ochrana pacientů před dopady výpadků dodávek léčiv a zpřísní se i pravidla exportu léčiv do zahraničí. Kombinace povinnosti distributorů držet zásoby vybraných léčiv a držitelů licence dodávat léčiva ještě v období po nahlášení výpadku také povede k překlenutí kratších výpadků a poskytne čas pro řešení výpadků dlouhodobějšího charakteru. Zásadní změnou, která vstupuje 1. 6. 2024 v účinnost, je povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit pro pacienty v ČR dodávky léčivého přípravku, pro který oznámil přerušení nebo ukončení uvádění na trh v ČR, v množství odpovídajícím 1-2 průměrným měsíčním dodávkám, příp. léku, který jej může nahradit. SÚKL bude omezeně dostupná léčiva a nahrazující léčiva označovat příznakem „omezená dostupnost“. Ministerstvo zdravotnictví může nařídit distributorům vytvoření jednoměsíčních rezervních zásob. Více na mzd.gov.cz

DOPORUČUJEME


JAKÉ TÉMA BY VÁS ZAUJALO V ČLÁNKU ČI PŘEDNÁŠCE?

ANDROPAUZA
MODRÉ SVĚTLO A STÁRNUTÍ KŮŽE
CHRONICKÉ ZÁNĚTY